RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Specjalista

2023-03-19

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie wyjazdy...

Więcej informacji

Radca prawny

2023-03-19

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Specjalista

2023-03-19

Komenda Główna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne...

Więcej informacji

Referendarz

2023-03-19

Komenda Główna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), częste reprezentowanie...

Więcej informacji

Referendarz

2023-03-19

Komenda Główna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: na stanowisku nie występują czynniki szczególnie utrudniające...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-03-19

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do...

Więcej informacji

Referent

2023-03-19

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Szydłowiec

Warunki pracy Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca nie...

Więcej informacji

Podreferendarz

2023-03-19

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner,...

Więcej informacji

Referent

2023-03-19

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Ciechanów

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z...

Więcej informacji

Referent

2023-03-19

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Pruszków

Warunki pracy Stanowisko pracy znajduje się w dziewięciokondygnacyjnym budynku biurowym, z czego pomieszczenia Urzędu Skarbowego zlokalizowane są na...

Więcej informacji