Tradycje rolnicze w dalszym ciągu przeważają na terenie Mordów

Rolnictwo jest podstawą pracy mieszkańców gminy Mordy. Ta dziedzina gospodarki lokalnej jest następstwem wielowiekowej tradycji, a przede wszystkim dużej ilości gruntów rolnych stanowiących przeważający krajobraz terenu. Użytki rolne stanowią tu ponad 75% powierzchni. Grunty leśne stanowiące także wartość użytkową to około 20% powierzchni. Tutejsze gospodarstwa produkują żywność, która jest następnie sprzedawana na rynkach zbytu. Na Read more about Tradycje rolnicze w dalszym ciągu przeważają na terenie Mordów[…]