Rolnictwo i samochody

Na terenie gminy Kałuszyn przeważają użytki rolne. Większość znajduje się na terenach wiejskich. Tutejsze gospodarstwa rolne stanowią źródło utrzymania mieszkańców i są podstawą gospodarki lokalnej. Przeważająca część to grunty orne. Tereny leśne stanowią drugą bardzo dużą grupę użytków, będących własnością tutejszych rolników. Z gospodarki leśnej także utrzymuje się część mieszkańców.

Najwięcej gospodarstw rolnych trudni się w hodowli bydła oraz drobiu. Uprawy skoncentrowane są z kolei na zbożach oraz ziemniakach.

W strukturze społecznej widoczny jest odpływ ludności z terenów Kałuszyna do większych aglomeracji miejskich oraz za granicę. Najwięcej młodych osób przenosi swoje życie do Warszawy, ze względu na dobry rynek pracy.

Jeśli chodzi o podmioty gospodarcze występujące w obszarze Kałuszyna widać tendencję spadkową. Działają tu mali przedsiębiorcy prowadzący punkty handlowo-usługowe. Pracę wykonują zazwyczaj samodzielnie lub zatrudniają maksymalnie kilka osób.

Bardzo dużą grupę osób pracujących stanowią osoby pracujące w branży motoryzacyjnej związanej przeważnie z naprawą samochodów i motocykli. Ponadto budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe stanowią istotny element rynku pracy w Kałuszynie.

To, czego zdecydowanie tu brakuje to duże zakłady pracy, dzięki którym mieszkańcy mogliby znaleźć zatrudnienie na większą skalę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *