Mszczonów liczy na nowych przedsiębiorców

Rozwój Mszczonowa jest aktualnie priorytetem dla lokalnych władz miasta. Oprócz widocznych gołym okiem estetycznych aspektów przestrzennych miasta pod lupę wzięto także elementy związane z rozwojem terenów przemysłowych oraz podniesienie poziomu społeczno-gospodarczego czynnika.

W strukturze lokalnej społeczeństwa Mszczonowa jest kilka ważnych elementów wymagających napraw i poprawy, aby podnieść jakość życia mieszkańców miasta. Na terenie Mszczonowa widoczna jest dość duża liczba osób bezrobotnych w stosunku do ościennych miejscowości. Wśród bezrobotnych znajdują się także osoby długotrwale niepracujące.

Mieszkańcy Mszczonowa w dużej mierze korzystają z pomocy opieki społecznej pobierając różnorodne zapomogi. Dodatkowo niekorzystny wpływ na strukturę bezrobocia oraz lokalny rynek pracy ma starzejące się społeczeństwo. W ślad za tym widoczne są także niekorzystne wpływy społeczne związane z rosnącą liczbą wykroczeń czy nawet przestępstw na skalę lokalną.

Na terenie Mszczonowa widoczny jest spadek podmiotów działalności gospodarczej. W chwili obecnej miasto walczy o każdego nowego przedsiębiorcę wraz z lokalnym Urzędem Pracy. Oferowane są dotacje, formy wsparcia finansowego oraz korzystne warunki dla nowych przedsiębiorców, aby tylko na terenie miasta następował rozwój nowych firm, które podniosą sytuację gospodarczą.

Wkład w promowanie terenów inwestycyjnych na terenie Mszczonowa przyniósł nową inwestycję w postaci największego kompleksu wodnego w Polsce, a nawet w Europie. Po uruchomieniu inwestycji wiele osób będzie mogło liczyć na zatrudnienie w obiekcie.

Dodatkowo miasto stara się zapewnić nową infrastrukturę związaną ze szkolnictwem, co także przyczyni się do otwarcia kilku kolejnych nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem.

Wiele osób zamieszkujących tereny Mszczonowa i tak decyduje się na codzienne dojazdy do pracy do Warszawy. Pomimo dzielącej te dwa miasta odległości 45 km, jest to lepsze rozwiązanie niż zasilanie szeregu bezrobotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze oferty pracy:

Starszy specjalista

dzisiaj

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Starszy inspektor

dzisiaj

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie

mazowieckie / Żuromin

Więcej informacji
Więcej ofert pracy