Rolnictwo i samochody

Na terenie gminy Kałuszyn przeważają użytki rolne. Większość znajduje się na terenach wiejskich. Tutejsze gospodarstwa rolne stanowią źródło utrzymania mieszkańców i są podstawą gospodarki lokalnej. Przeważająca część to grunty orne. Tereny leśne stanowią drugą bardzo dużą grupę użytków, będących własnością tutejszych rolników. Z gospodarki leśnej także utrzymuje się część mieszkańców. Najwięcej gospodarstw rolnych trudni się Read more about Rolnictwo i samochody[…]