Jak uzyskać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe są bardzo często wielką szansą dla osób, które nie tylko chcą podnieść swoje kwalifikacje, ale także, a może nawet przede wszystkim znaleźć nową, lepszą pracę. Również osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mogą skorzystać z kształcenia podyplomowego ze środków współfinansowanych z Urzędu Pracy.

Urząd Pracy w Sochaczewie może sfinansować nawet do 100% kosztów studiów podyplomowych, natomiast nie więcej niż wynosi 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za czas poświęcony na uczestnictwo w programie studiów podyplomowych student otrzyma dodatkowo stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Oczywiście, aby podjąć studia podyplomowe, należy mieć już ukończony minimum licencjat. Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych, trzeba złożyć odpowiedni wniosek oraz plik wskazanych przez urząd dokumentów.

Następnym krokiem jest zawarcie z bezrobotnym odpowiedniej umowy, na podstawie której określa się formę wypłacania świadczeń oraz skutki przerwania lub zawieszenia studiów z winy studenta. To ostatnie skutkuje pełnym zwrotem kosztów poniesionych przez uczestnika studiów podyplomowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *