Dla kogo studia podyplomowe za pieniądze z urzędu?

W Sochaczewie istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów podyplomowych. Program ten przewidziany jest dla osób, które zarejestrowane są w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, a także pracujące powyżej 45 roku życia.

Poprzez osobę poszukującą pracy rozumie się osobę, która znajduje się aktualnie w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub tzw. stosunku służbowego. W obu przypadkach winę za ten stan musi ponosić pracodawca.

Dodatkowo osoba, która świadczy stosunek pracy w stanie upadłości lub likwidacji pracodawcy także ma prawo skorzystać z dofinansowania studiów podyplomowych.

Z pozostałych wymogów formalnych osoba starająca się o dofinansowanie może otrzymywać świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub także górniczy zasiłek socjalny. Uczestnictwo w indywidualnym programie integracji lub zajęciach dedykowanych Centrum Integracji Społecznej także nie wyklucza możliwości podjęcia tematu.

Kto jeszcze może ubiegać się o dofinansowanie? Żołnierze rezerwy, osoby pobierające rentę szkoleniową, świadczenia szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę, będące domownikiem bądź także współmałżonkiem rolnika, które poszukują pracy w obszarze poza rolnictwem i jednocześnie podlegają ubezpieczeniu społecznemu.

Również cudzoziemcy tj. osoby będące obywatelami państwa należącego w swoich strukturach do Unii Europejskiej bądź też państwa, które zawarło odpowiedniego rodzaju umowę ze Wspólnotą Europejską. Ci, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt stały lub osiedlenie się, w tym uchodźcy.

Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie? O tym w kolejnym poście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze oferty pracy:

Mistrz Elektroepilacji

dzisiaj

ELEKTROEPILACJA.PL SP. Z O.O.

mazowieckie / Warszawa, Ochota

Więcej informacji

Kucharz

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie

mazowieckie / Wołomin

Więcej informacji
Więcej ofert pracy